AoSept Plus with HydraGlyde (2x360 ml)
AoSept Plus with HydraGlyde (2x360 ml)
 269 kr

AoSept Plus with HydraGlyde (2x360 ml)

 269 kr
Sammenlign
Fraktmetode Fraktkostnader
Posten fra 85 kr
Internasjonalt - Post eller UPS Detaljer i kassen
Data fra
Merkevare
Produsent
Pakkestørrelse
Mer enn 360 ml
Andre egenskaper
Fri for konserveringsmidler
Type oppløsning
Peroksidos
For hvilken linsetype
Myk linse
Antall timer linsene skal ligge i oppløsningen
6
Inkluderer
1 linseetui
EAN
300650363044
Artikkelnummer
ASPWHG2X360
Detaljer

Advarsel!

Alcon, produsenten av AoSept Plus with HydraGlyde (2x360 ml), vil avslutte distribusjonen av dette produktet fra mars 2024. Produktet i 2x360 ml pakken vil bare være tilgjengelig så lenge lageret varer.

AoSept Plus with HydraGlyde (2x360 ml), kontaktlinsevæske med etui

PRODUKTBESKRIVELSE

Dette er en viktig produktdeskripsjon med informasjon om produktbruk og sikkerhetsinstruksjoner. Vennligst les nøye og behold dette for fremtidig referanse! Utilstrekkelig linsepleie kan føre til alvorlige øyeproblemer.

AOSEPT® PLUS-linsepleiesystem med HydraGlyde® fuktmatrise egner seg for rengjøring, desinfeksjon, fjerning av protein og lagring av alle myke kontaktlinser, inkludert silikonhydrogellinser. AOSEPT® PLUS-linsepleiesystemet inneholder: AOSEPT® PLUS rensings- og desinfeksjonsoppløsning med HydraGlyde® fuktmatrise samt AOSEPT® PLUS-linseetuiet. Komponentene i AOSEPT® PLUS-linseetuiet inkluderer den gjennomsiktige beholderen, linsebeholderen (kurven) for å skru på lokket og nøytraliseringskatalysatoren AODISCA i bunnen.

Før du bruker produktet, må du forsikre deg om at etuiet inneholder en AODISC, da dette er avgjørende for hydrogenperoksidnøytraliseringen. AOSEPT® PLUS-oppløsningen og AOSEPT® PLUS-linseetuiet må alltid brukes sammen. Den konserveringsfrie, vannbaserte AOSEPT® PLUS-oppløsningen med HydraGlyde-fuktmatrisen inneholder 3% hydrogenperoksid, fosfonsyre (stabiliserende middel), natriumklorid, fosfat (buffersystem), poloxamer (overflateaktivt middel) og HydraGlyde-fuktmatrisen (EOB0-21*. polyoksietylen-polyoksibutylen).

STERIL, FREMSTILT MED ASEPTISK TEKNOLOGI.

BRUKSANVISNING

 1. Vask hendene og tørk dem med et rent håndkle!
 2. Åpne etuiet merket "L" og plasser den venstre linsen i fordypningen! Lukk etuiet og sørg for å ikke klemme linsen fast!
 3. Gjenta prosessen med din høyre linse, plasser den i etuiet merket "R"!
 4. Åpne flasken med AOSEPT® PLUS, brett lokket tilbake på flasken for å holde det unna!
 5. Skyll linsene i etuiet grundig i 5 sekunder med AOSEPT® PLUS-oppløsningen!
 6. Fyll etuiet med AOSEPT® PLUS-oppløsningen opp til merket! Fyll IKKE for mye eller for lite!
 7. Plasser etuiet i AOSEPTA PLUS-beholderen og lukk den ordentlig. Skyll beholderen grundig med sterilt vann eller saltoppløsning! Rist ikke beholderen!
 8. Oppbevar etuiet stående!

Hvis det kommer bobler ut fra hullet øverst i etuiet, tøm oppløsningen fra etuiet og skyll den utspilte oppløsningen fra overflaten der AOSEPT® PLUS-beholderen og linseetui-kurven er, med steril saltoppløsning! Vask hendene grundig før du berører linsene eller øynene! GJENTA DEN BESKREVNE DESINFEKSJONSPROSESSEN!

La linsene ligge i minst 6 timer eller over natten for å nøytralisere. Ta linsene ut av etuiet! Dine linser er klare til bruk. Kast den brukte oppløsningen, skyll AOSEPT® PLUS-beholderen og linseetui-kurven med steril saltoppløsning! - IKKE BRUK SPRINGVANN ELLER ANNEN IKKE-STERIL VÆSKE! La linseetui-kurven og beholderen tørke separat i luften. Hvis du ikke ønsker å bruke linsene umiddelbart etter desinfeksjonen/nøytraliseringen, kan du oppbevare dem i opptil 14 dager i nøytralisert AOSEPT® PLUS-oppløsning i en lukket AOSEPT® PLUS-beholder. Før du setter inn linsene, gjenta rengjørings- og desinfeksjonsprosessen med AOSEPT® PLUS. Hvis din optiker anbefaler det:

Skyll linsene med steril saltoppløsning før du setter dem inn!

KONTRAINDIKASJONER (når du ikke skal bruke linsene)

Ikke bruk hvis du er allergisk mot noen av ingrediensene! Bruk aldri AOSEPT® PLUS-oppløsningen til termisk desinfeksjon

FORHOLDSREGLER

 • Ikke bruk etter utløpsdatoen!
 • Kontroller integriteten til folien på flaske lokket før første gangs bruk! Ikke bruk produktet hvis folien er skadet!
 • Lukk flaskelokket ordentlig etter bruk!
 • Kan brukes i opptil 3 måneder etter åpning, kast resten av oppløsningen etter dette!
 • Berør aldri enden av flaskens pipette mot en overflate, da dette kan forurense oppløsningen!
 • Bruk alltid et nytt AOSEPT® PLUS-linseetui til hver ny flaske AOSEPT® PLUS-oppløsning!
 • Oppbevares under 25°C.
 • Bruk alltid AOSEPT® PLUS-oppløsningen ved temperaturer mellom 15°C og 25°C, da nøytraliseringen kan ta lengre enn 6 timer ved temperaturer under 15°C.
 • Oppbevares beskyttet mot direkte sollys!
 • Konsulter optiker før du bytter pleieprodukt!

ADVARSLER:

 • PRØV ALDRI Å RENGJØRE ELLER SKYLLE LINSENE DINE MED AOSEPT® PLUS-OPPLØSNINGEN I HÅNDEN! KONTAKT MED DEN UBEHANDLEDE OPPLØSNINGEN KAN FORÅRSAKE LETT, MIDDELBART HUDIRRITASJON. DET KAN FORÅRSAKE MISFARGING (BLEKNING).
 • PRØV ALDRI Å RENGJØRE LINSENE DINE MED EN SEPARAT RENGJØRINGSOPPLØSNING, ETTERSOM RENGJØRINGSRESTER KAN FORÅRSAKE SKUM OG LEKKASJE AV OPPLØSNINGEN FRA LINSEETUIET.
 • BRUK KUN DET MEDFØLGENDE AOSEPT® PLUS-LINSEETUIET! BRUK IKKE NOE ANNEN ETUI!
 • Kontroller alltid før du setter inn linsene at du har oppbevart dem i minst 6 timer i det medfølgende linseetuiet (nøytraliseringsprosess). DEN UBEHANDLEDE AOSEPT® PLUS-OPPLØSNINGEN ER ET MEGET EFFEKTIVT DESINFISERENDE MIDDEL SOM FORÅRSAKER EN BRENNENDE FØLELSE VED ØYEKONTAKT. Hvis en linse ved et uhell kommer inn i øyet uten nøytralisering, må den fjernes umiddelbart, og øyet skylles grundig med sterilt vann eller saltoppløsning i åpen posisjon!
 • Rengjør linsene igjen før du setter dem inn!
 • Bruk alltid fersk AOSEPT® PLUS-oppløsning, bruk aldri en tidligere brukt oppløsning, da den desinfiserende effekten ikke lenger kan garanteres.
 • TØM ALDRI AOSEPT® PLUS-OPPLØSNINGEN I EN ANNEN FLASKE!
 • SPED ALDRI UT ELLER BLAND ALDRI AOSEPT® PLUS-OPPLØSNINGEN MED ANDEN OPPLØSNING, DA DET KAN ENDRE DESS EFFEKTIVITET.
 • UNNGÅ KONTAKT MELLOM DINE LINSE OG IKKE-STERIL OPPLØSNING (INKLUDERT SPYTT), DA DETTE ØKER RISIKOEN FOR MIKROBIELL INFEKSJON MED LANGSIKTIGE ØYESYKDOMMER.
 • OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN OG DYR!
 • Ved inntak av ubehandlet AOSEPT® PLUS-oppløsning, drikk umiddelbart mye vann og kontakt en lege!
 • Kontakt en lege eller kontaktlinseoptiker før du bruker medisin mens du bruker kontaktlinser!

BIVIRKNINGER:

Hvis du opplever vedvarende ubehag eller irritasjon ved bruk av produktet, fjern linsene, slutt å bruke produktet, og kontakt kontaktlinseoptikeren din!

EMBALLASJE:

AOSEPT® PLUS-oppløsningen, sterilisert med filter og med HydraGlyde®-fuktmatrise, kommer i flasker på 90 ml og 360 ml. Hver flaske AOSEPT® PLUS-oppløsning med HydraGlyde leveres med et ADDISC-linseetui.

Viktig advarsel! AOSEPT® PLUS HydraGlyde®-oppløsningen er helt annerledes enn en alt-i-ett-løsning! Det er derfor veldig viktig å følge informasjonen om produktbruk samt instruksjonene fra din øyelege / kontaktlinseoptiker.

 

Lignende produkter