Kjøpsbetingelser

Generelle kontraktsvilkår
Personvernerklæring
Generelle kontraktsvilkår
Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

1. OVERSIKT

Velkommen til eOptikk.no

Dette nettstedet drives av eOptika Ltd. Kontaktinformasjonen vår finner du under Kontaktinformasjon. Vi definerer som vårt "nettsted" alle digitale produkter og tjenester som leveres til deg via nettsteder, mobilapplikasjoner og andre digitale eller fysiske kanaler. Ved å besøke nettstedet vårt og/eller kjøpe noe fra oss, deltar du i vår "Tjeneste" og godtar å være bundet av følgende vilkår og betingelser ("Tjenestevilkår" og "Kjøpsvilkår", sammen referert til som "Vilkår"), inkludert de ytterligere vilkårene og betingelsene og retningslinjene som det refereres til her og/eller som er tilgjengelige via hyperkobling.

Du bør lese disse tjenestevilkårene og salgsvilkårene (samlet kalt "vilkårene") før du bruker dette nettstedet. Din tilgang til og bruk av nettstedet vårt samt bestilling er betinget av at du aksepterer og overholder disse vilkårene. Ikke fortsett å bruke nettstedet hvis du ikke godtar alle vilkårene som er angitt på denne siden.

Vilkår for bruk
Vilkår for salg
2. DEFINISJONER OG OMFANG

Gjennom hele nettstedet refererer begrepene "vi", "oss" og "vår" til eOptika Ltd. som tilbyr dette nettstedet, inkludert all informasjon, verktøy og tjenester tilgjengelig fra dette nettstedet til deg, brukeren, under forutsetning av at du godtar alle vilkår, betingelser, retningslinjer og merknader som er angitt her.

Disse tjenestevilkårene gjelder for alle besøkende, brukere og andre som får tilgang til eller bruker nettstedet.

Eventuelle nye funksjoner eller verktøy som legges til den nåværende butikken, skal også være underlagt vilkårene.

For visse valgfrie tilleggstjenester, som vanligvis tilbys i tillegg til de vanlige tjenestene vi utfører på dette nettstedet, kan ytterligere vilkår gjelde. Vi vil kommunisere disse vilkårene med deg før du velger eller ikke velger å bruke dem.

Dette dokumentet er en oversettelse fra originalversjonen på engelsk, som du kan lese her. Vi tilbyr denne oversettelsen kun for enkelhets skyld, og i tilfelle uoverensstemmelser mellom de to versjonene, er det den engelske originalversjonen som gjelder.

Overskriftene som brukes i denne avtalen, er kun inkludert for enkelhets skyld og vil ikke begrense eller på annen måte påvirke disse vilkårene.

 

TJENESTEVILKÅR
3. LISENS OG TILGANG

Forutsatt at du overholder disse vilkårene, gir eOptika Ltd. deg en lisens til å få tilgang til og gjøre personlig og ikke-kommersiell bruk av dette nettstedet.

Hovedformålet med nettstedet og tjenestene våre er å hjelpe enkeltpersoner med å få riktig synskorrigering. Den primære formen for dette er salg av visse synskorrigerende artikler, og kjøp av disse er regulert i kjøpsvilkårene.

Du må ikke bruke noen av våre tjenester (i) til bedragerske formål, eller i forbindelse med en kriminell handling eller annen ulovlig aktivitet, eller (ii) for å forårsake irritasjon, ulempe eller angst.

Vi forbeholder oss retten til å nekte tjenester, avslutte kontoer eller fjerne eller redigere innhold hvis du bryter gjeldende lover, disse bruksvilkårene eller andre gjeldende vilkår og betingelser, retningslinjer eller policyer.

Du er ansvarlig for å holde kontoen din og passordet ditt konfidensielt og for å begrense tilgangen til kontoen, datamaskinen og enhetene dine, og i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, godtar du å ta ansvar for alle aktiviteter som skjer under kontoen eller passordet ditt. Du er ansvarlig for at opplysningene du gir oss er korrekte og fullstendige, og for å informere oss om eventuelle endringer i informasjonen du har oppgitt. Du kan få tilgang til og oppdatere mye av informasjonen du har gitt oss, inkludert kontoinnstillingene dine, i området Din konto på nettstedet.

Vi kan også gi deg tilgang til tredjepartsverktøy som vi verken overvåker, har kontroll over eller kan påvirke. Du erkjenner og samtykker i at vi gir deg tilgang til slike verktøy "som de er" og "som tilgjengelige" uten garantier, erklæringer eller vilkår av noe slag og uten noen form for godkjenning. Vi har ikke noe som helst ansvar som følge av eller i forbindelse med din bruk av valgfrie tredjepartsverktøy. All bruk av valgfrie verktøy som tilbys via nettstedet, skjer helt og holdent på egen risiko og etter eget skjønn, og du bør forsikre deg om at du er kjent med og godkjenner vilkårene for verktøyene som tilbys av de(n) aktuelle tredjepartsleverandøren(e).

5. PERSONVERN

Les vår personvernerklæring som regulerer din bruk av våre tjenester, for å forstå vår praksis.

6. SALGSVILKÅR

Når du bruker nettstedet vårt til å legge inn en kommersiell bestilling, vil ditt forhold til oss også bli regulert av våre tilleggsvilkår for salg. Les disse vilkårene for å forstå kjøpekontrakten, dine rettigheter og vår praksis.

7. INFORMASJON PÅ NETTSTEDET

Materialet på dette nettstedet er kun ment som generell informasjon og skal ikke brukes som eneste grunnlag for å ta beslutninger uten å konsultere primære, mer nøyaktige, mer fullstendige eller mer aktuelle informasjonskilder. Selv om vi bestreber oss på å sikre at informasjonen på dette nettstedet er korrekt, garanterer vi ikke at den er fullstendig eller nøyaktig, og vi forplikter oss heller ikke til å sikre at nettstedet forblir tilgjengelig eller at materialet på nettstedet holdes oppdatert. Av og til kan det finnes informasjon på nettstedet vårt som inneholder typografiske feil, unøyaktigheter eller utelatelser. Vi forbeholder oss retten til å korrigere eventuelle feil, unøyaktigheter eller utelatelser, og til å endre eller oppdatere informasjon eller kansellere bestillinger hvis informasjonen på nettstedet vårt er unøyaktig når som helst uten forvarsel (også etter at du har sendt inn bestillingen din).

Enhver tillit til materialet på dette nettstedet skjer på egen risiko.

Vi er ikke ansvarlige hvis informasjonen som gjøres tilgjengelig på dette nettstedet ikke er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert. Vi forbeholder oss retten til å endre innholdet på dette nettstedet når som helst, men vi er ikke forpliktet til å oppdatere informasjonen på nettstedet vårt.

8. IMMATERIELLE RETTIGHETER

Med mindre annet er oppgitt, eier vi de immaterielle rettighetene til alt materiale som presenteres på dette nettstedet. Vi forbeholder oss alle immaterielle rettigheter.

Du gis en begrenset lisens til å se og bruke materiale på nettstedet vårt og/eller skrive ut eller lagre sider fra dette nettstedet til eget personlig bruk i henhold til begrensningene i disse vilkårene.

Du er uttrykkelig forhindret fra alt det følgende uten vårt uttrykkelige skriftlige samtykke: Bruke våre merkenavn og varemerker; (re)publisere materiale fra nettstedet i alle medier; reprodusere, duplisere eller kopiere materiale til andre formål enn din egen personlige bruk; Selge, viderelisensiere, distribuere og/eller kommersialisere på noen som helst måte noe nettstedsmateriale, offentlig fremføre eller vise noe nettstedsmateriale, bruke dette nettstedet på en måte som er skadelig, eller som kan være skadelig for dette nettstedet, bruke dette nettstedet i strid med gjeldende lover og forskrifter, eller på en måte som resulterer i eller kan resultere i skade på dette nettstedet, eller som kan resultere i skade på nettstedet, eller på en person eller forretningsenhet, å delta i datautvinning, datahøsting, datautvinning eller annen lignende aktivitet knyttet til dette nettstedet, eller mens du bruker dette nettstedet å bruke dette nettstedet til å delta i noen form for reklame- eller markedsføringsaktivitet; Opprette og/eller publisere din egen database som inneholder vesentlige deler av vårt nettstedsmateriale (f.eks. våre priser og produktlister). f.eks. våre priser og produktoppføringer).

Uten forutgående og uttrykkelig skriftlig tillatelse kan du heller ikke lage rammer rundt nettsidene våre eller bruke andre teknikker som på noen måte endrer den visuelle presentasjonen eller utseendet til våre immaterielle rettigheter, nettstedet, våre varemerker, logoer eller annen proprietær informasjon (inkludert bilder, tekst, sidelayout eller skjema) og eventuelle metatagger, programvarekode eller annen skjult tekst.

9. BRUKERANMELDELSER OG KOMMENTARER

Visse deler av dette nettstedet gir brukerne mulighet til å legge ut og utveksle meninger, informasjon, materiale og data ("kommentarer") i områder på nettstedet. Vi skjermer, redigerer, publiserer eller gjennomgår ikke kommentarer før de vises på nettstedet, og kommentarer gjenspeiler ikke synspunktene eller meningene til eOptika Ltd., dets agenter eller tilknyttede selskaper. Kommentarer gjenspeiler synet og oppfatningen til personen som legger ut et slikt syn eller en slik oppfatning. I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lover, skal vi ikke være ansvarlige eller ansvarlige for kommentarene eller for eventuelle tapskostnader, ansvar, skader eller utgifter forårsaket og eller lidd som følge av bruk av og / eller publisering av og / eller utseende av kommentarene på dette nettstedet.

Vi forbeholder oss retten til å overvåke alle kommentarer og fjerne eventuelle kommentarer som vi etter eget skjønn anser som upassende, støtende eller på annen måte i strid med disse vilkårene.

Du garanterer og representerer at: Du har rett til å legge ut kommentarene på nettstedet vårt og har alle nødvendige lisenser og samtykker til å gjøre det; Kommentarene krenker ikke noen immaterielle rettigheter, inkludert uten begrensning opphavsrett, patent eller varemerke, eller annen eiendomsrett til noen tredjepart; Kommentarene inneholder ikke noe ærekrenkende, injurierende, støtende, uanstendig eller på annen måte ulovlig materiale eller materiale som er en invasjon av personvernet; Kommentarene vil ikke bli brukt til å be om eller markedsføre forretninger eller skikker eller presentere kommersielle aktiviteter eller ulovlig aktivitet.

Du gir oss herved en ikke-eksklusiv royaltyfri lisens til å bruke, reprodusere, redigere og autorisere andre til å bruke, reprodusere og redigere alle dine kommentarer i alle former, formater eller medier.

10. ANDRE INNSENDINGER

Hvis du, på vår forespørsel, sender visse spesifikke bidrag (for eksempel konkurransedeltakelser) eller uten forespørsel fra oss sender kreative ideer, forslag, forslag, planer eller annet materiale, enten det er på nettet, via e-post, post eller på annen måte (samlet kalt "kommentarer"), samtykker du i at vi når som helst og uten begrensninger kan redigere, kopiere, publisere, distribuere, oversette og på annen måte bruke kommentarer som du sender til oss, i hvilket som helst medium. Vi er og skal ikke være forpliktet til (1) å behandle eventuelle kommentarer konfidensielt, (2) å betale kompensasjon for eventuelle kommentarer eller (3) å svare på eventuelle kommentarer.

Vi kan, men er ikke forpliktet til å overvåke, redigere eller fjerne innhold som vi etter eget skjønn anser som ulovlig, støtende, truende, injurierende, ærekrenkende, pornografisk, uanstendig eller på annen måte støtende, eller som bryter med noen parts immaterielle rettigheter eller disse tjenestevilkårene.

Du samtykker i at kommentarene dine ikke krenker noen tredjeparts rettigheter, inkludert opphavsrett, varemerke, personvern, personlighetsrettigheter eller andre personlige eller proprietære rettigheter. Du samtykker videre i at kommentarene dine ikke skal inneholde injurierende eller på annen måte ulovlig, fornærmende eller uanstendig materiale, eller inneholde datavirus eller annen skadelig programvare som på noen måte kan påvirke driften av tjenesten eller et relatert nettsted. Du kan ikke bruke en falsk e-postadresse, utgi deg for å være en annen enn deg selv eller på annen måte villede oss eller tredjeparter med hensyn til opprinnelsen til eventuelle kommentarer. Du er ene og alene ansvarlig for alle kommentarer du skriver og deres nøyaktighet. Vi påtar oss ikke noe ansvar for kommentarer som er lagt ut av deg eller en tredjepart.

11. HYPERLINKING

Følgende organisasjoner kan lenke til nettstedet vårt uten skriftlig forhåndsgodkjenning: Offentlige etater, søkemotorer, nyhetsorganisasjoner, distributører av nettkataloger når de fører oss opp i katalogen sin på samme måte som de hyperlenker til nettsidene våre, og produsenter av produktene vi selger.

Vi kan etter eget skjønn vurdere og godkjenne andre lenkeforespørsler fra følgende typer organisasjoner: profittorienterte bedrifter som ikke er oppført i den foregående gruppen, forbruker- og/eller bedriftsforeninger og informasjonskilder, samfunnsnettsteder og andre digitale grupper og publikasjoner, foreninger eller veldedige organisasjoner, online katalogdistributører, internettportaler, utdanningsinstitusjoner og bransjeorganisasjoner. Hvis du er interessert i å lenke til nettstedet vårt, ber vi deg om å varsle oss ved å sende en e-post til oss.

Vi forbeholder oss retten til når som helst og etter eget forgodtbefinnende å be deg fjerne alle lenker eller en bestemt lenke til nettstedet vårt. Du samtykker i å fjerne alle lenker til nettstedet vårt umiddelbart etter en slik forespørsel.

Vi kan også velge å plassere lenker på nettstedet vårt til nettstedet ditt, i påvente av din tillatelse til å gjøre det. Vi har ikke noe ansvar for innhold som vises på nettstedet ditt. Du samtykker i å holde oss skadesløse og forsvare oss mot alle krav som oppstår som følge av eller basert på nettstedet ditt. Hvis du av en eller annen grunn finner en lenke på nettstedet vårt eller et lenket nettsted støtende, bør du kontakte oss om dette.

Vi er ikke ansvarlige for eventuelle skader knyttet til kjøp eller bruk av varer, tjenester, ressurser, innhold eller andre transaksjoner som gjøres i forbindelse med tredjeparts nettsteder. Les nøye gjennom tredjepartens retningslinjer og praksis og sørg for at du forstår dem før du gjennomfører en transaksjon. Klager, krav, bekymringer eller spørsmål vedrørende tredjepartsprodukter skal rettes til tredjeparten.

12. FRASKRIVELSE AV GARANTIER; ANSVARSBEGRENSNING

Vi garanterer ikke at din bruk av tjenesten vår vil være uavbrutt, rettidig, sikker eller feilfri. Vi garanterer ikke at resultatene som kan oppnås ved bruk av tjenesten, vil være nøyaktige eller pålitelige. Du samtykker i at vi fra tid til annen kan fjerne tjenesten på ubestemt tid eller avbryte tjenesten når som helst, uten å varsle deg.

Du samtykker uttrykkelig i at din bruk av, eller manglende evne til å bruke, tjenesten skjer på egen risiko. Tjenesten og alle produkter og tjenester som leveres til deg gjennom tjenesten, leveres (med mindre det er uttrykkelig angitt av oss) "som den er" og "som tilgjengelig" for din bruk, uten noen form for representasjon, garantier eller vilkår av noe slag, verken uttrykkelig eller underforstått, inkludert alle underforståtte garantier eller vilkår for salgbarhet, salgbar kvalitet, egnethet for et bestemt formål, holdbarhet, tittel og ikke-krenkelse.

Under ingen omstendigheter skal vi, våre styremedlemmer, ledere, ansatte, tilknyttede selskaper, agenter, entreprenører, praktikanter, leverandører, tjenesteleverandører eller lisensgivere være ansvarlige for skader, tap, krav eller direkte, indirekte, tilfeldige, straffende, spesielle eller følgeskader av noe slag, inkludert, men ikke begrenset til, tapt fortjeneste, tapte inntekter, tapte besparelser, tap av data, erstatningskostnader eller lignende skader, enten de er basert på kontrakt, erstatning (inkludert uaktsomhet), objektivt ansvar eller på annen måte, som oppstår som følge av din bruk av tjenesten eller produkter som er anskaffet ved hjelp av tjenesten, eller for andre krav som på noen måte er relatert til din bruk av tjenesten eller et produkt, inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle feil eller utelatelser i innhold, eller tap eller skade av noe slag som oppstår som følge av bruk av tjenesten eller innhold (eller produkt) som er lagt ut, overført eller på annen måte gjort tilgjengelig via tjenesten, selv om du er informert om muligheten for dette. Fordi noen stater eller jurisdiksjoner ikke tillater utelukkelse eller begrensning av ansvar for følgeskader eller tilfeldige skader, skal vårt ansvar i slike stater eller jurisdiksjoner begrenses i den grad loven tillater det.

EOptika og EOptikas tilknyttede selskaper er ikke ansvarlige for (i) tap som ikke skyldes brudd fra vår side, eller (ii) forretningsmessige tap (inkludert tap av fortjeneste, inntekter, kontrakter, forventede besparelser, data, goodwill eller bortkastede utgifter), eller (iii) indirekte tap eller følgeskader som ikke var forutsigbare for både deg og oss da avtalen om salg av produkter fra oss til deg ble inngått.

Enkelte lands lovgivning tillater ikke alle eller noen av begrensningene som er beskrevet ovenfor. Hvis disse lovene gjelder for deg, kan det hende at noen eller alle begrensningene ovenfor ikke gjelder for deg, og du kan ha ytterligere rettigheter.

13. SKADESLØSHOLDELSE

Du samtykker i å holde eOptika Ltd. og våre morselskaper, datterselskaper, tilknyttede selskaper, partnere, ledere, direktører, agenter, entreprenører, lisensgivere, tjenesteleverandører, underleverandører, leverandører, praktikanter og ansatte skadesløse fra ethvert krav eller krav, inkludert rimelige advokatsalærer, fremsatt av en tredjepart på grunn av eller som følge av ditt brudd på disse vilkårene for bruk eller dokumentene de inkorporerer ved referanse, eller ditt brudd på noen lov eller rettighetene til en tredjepart.

14. HELE AVTALEN

Disse vilkårene, inkludert eventuelle juridiske merknader og ansvarsfraskrivelser på dette nettstedet, utgjør hele avtalen mellom eOptika Ltd. og deg med hensyn til din bruk av dette nettstedet, og erstatter alle tidligere avtaler og forståelser med hensyn til det samme.

Unnlatelse fra vår side av å utøve eller håndheve en rettighet eller bestemmelse i disse tjenestevilkårene skal ikke utgjøre et avkall på en slik rettighet eller bestemmelse.

Disse tjenestevilkårene og eventuelle retningslinjer eller driftsregler som vi har lagt ut på dette nettstedet eller med hensyn til tjenesten, utgjør hele avtalen og forståelsen mellom deg og oss og regulerer din bruk av tjenesten, og erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler, kommunikasjoner og forslag, enten de er muntlige eller skriftlige, mellom deg og oss (inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle tidligere versjoner av tjenestevilkårene).

15. OPPHEVBARHET

Hvis en bestemmelse i disse tjenestevilkårene anses å være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndheves, skal en slik bestemmelse likevel kunne håndheves i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, og den delen som ikke kan håndheves, skal anses å være skilt ut fra disse tjenestevilkårene, og en slik avgjørelse skal ikke påvirke gyldigheten og håndhevbarheten av andre gjenværende bestemmelser.

Hvis en bestemmelse i disse vilkårene anses som ugyldig, ugyldig eller av en eller annen grunn ikke kan håndheves, skal denne bestemmelsen anses som utskillbar, og de øvrige bestemmelsene i disse vilkårene skal fortsatt gjelde.

16. GJELDENDE LOVGIVNING

Disse vilkårene skal reguleres og tolkes i samsvar med lovgivningen i Ungarn, uten hensyn til lovvalgsregler.

Du erkjenner at du, avhengig av ditt statsborgerskap, bosted eller skattemessige bosted, også kan være underlagt visse import-, kjøps-, bank-, personvern- eller andre forskrifter som kan påvirke din mulighet til å bruke våre tjenester. Du aksepterer å være fullt ut ansvarlig for å overholde slike forskrifter som kan påvirke bruken av nettstedet vårt eller leveringen av våre tjenester.

17. OPPSIGELSE

Partenes forpliktelser og ansvar som er pådratt før oppsigelsesdatoen, skal i alle henseender overleve oppsigelsen av denne avtalen.

Disse tjenestevilkårene gjelder med mindre og inntil de sies opp av enten deg eller oss. Du kan når som helst si opp disse tjenestevilkårene ved å varsle oss om at du ikke lenger ønsker å bruke tjenestene våre, eller når du slutter å bruke nettstedet vårt.

18. KONTAKTINFORMASJON

Du kan kontakte selskapet vårt om ethvert problem, inkludert spørsmål om disse vilkårene, på følgende adresser.

Via e-post: kundeservice@eoptikk.no

På telefon: +44 808 164 9400

Personlig:
eOptika Ltd.
Terez krt 50.
Budapest, 1066
Ungarn

19. ENDRINGER

Den nyeste versjonen av tjenestevilkårene er til enhver tid tilgjengelig på denne siden.

Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å oppdatere, endre eller erstatte deler av disse vilkårene ved å legge ut oppdateringer og endringer på nettstedet vårt. Vi vil legge ut datoen for endringer på dette nettstedet. Din fortsatte bruk av eller tilgang til nettstedet vårt eller tjenesten etter at endringer i disse vilkårene er lagt ut, innebærer at du aksepterer disse endringene.

Endringene har ikke tilbakevirkende kraft, slik at for eksempel bestillinger som er gjort i henhold til en tidligere versjon av våre vilkår, faller inn under de vilkårene som gjaldt på bestillingstidspunktet.

Disse tjenestevilkårene og salgsvilkårene trådte i kraft 16. juni 2017.

 

SALGSVILKÅR
20. ALDER

Vi selger ikke produkter som skal kjøpes av barn. Vi kan selge barneprodukter som kan kjøpes av voksne.

Ved å godta disse tjenestevilkårene erklærer du at du er minst myndig i den staten eller provinsen du bor i, eller at du er myndig i den staten eller provinsen du bor i, og at du har gitt oss ditt samtykke til å la noen av dine mindreårige pårørende bruke dette nettstedet.

21. GYLDIG RESEPT KREVES

Når du legger inn en bestilling på nettstedet vårt, bekrefter du at du har en gyldig resept for linsene du bestiller. Du bekrefter herved at informasjonen du oppgir, er gyldig og nøyaktig som foreskrevet av øyelegen din. Du bekrefter også at resepten din er mindre enn 12 måneder gammel. Du som kunde gir ditt samtykke til at vi kan kontakte øyelegen din for å bekrefte reseptopplysningene dine, om nødvendig. Du er innforstått med at det er ditt ansvar å gjennomgå regelmessige synsundersøkelser og opprettholde en oppdatert resept. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle konsekvenser som følge av avvik fra din resept.

Kjøpere fra USA og Storbritannia må sende inn resepten sin i en separat e-post etter at de har lagt inn bestillingen, men også navnet på legen og telefonnummeret til legen. Vi vil deretter sende denne resepten til legen for validering.

22. PRISER

Alle priser er inkludert gjeldende merverdiavgift.

Prisene på våre produkter kan endres uten varsel. Prisen endres ikke etter at du har lagt inn en gyldig bestilling.

Til tross for at vi gjør vårt beste, kan et lite antall av varene i katalogen vår være feilpriset. Vi kontrollerer prisene når vi behandler bestillingen din og før vi tar imot betaling. Hvis vi har gjort en feil og den korrekte prisen på et produkt er høyere enn prisen på nettstedet, kan vi enten kontakte deg før utsendelse for å spørre om du ønsker å kjøpe produktet til den korrekte prisen, eller kansellere bestillingen. Hvis produktets korrekte pris er lavere enn vår oppgitte pris, vil vi belaste det lavere beløpet og sende deg produktet.

23. FAKTURA

Ettersom vi kun selger til forbrukere, utsteder vi vanligvis bare en regning og ikke en fullstendig faktura. Ta vare på en fysisk eller elektronisk kopi av fakturaen, ordrebekreftelsen eller forsendelsesbekreftelsen som dokumentasjon for eventuelle garanti- eller reklamasjonskrav.

24. PRODUKTTILGJENGELIGHET

Vi oppgir informasjon om tilgjengelighet for produkter som selges av oss på nettstedet, inkludert på hver produktinformasjonsside. Etter hvert som vi behandler bestillingen din, vil vi informere deg via e-post så snart som mulig hvis noen av produktene du har bestilt, viser seg å være utilgjengelige. Du kan velge å ikke bli belastet for disse produktene, å få en delvis refusjon eller å vente til varene er på lager igjen, slik at vi kan sende dem til deg senere.

Visse produkter eller tjenester kan være tilgjengelige utelukkende via nettstedet. Disse produktene eller tjenestene kan ha et begrenset antall og kan kun returneres eller byttes i henhold til våre retningslinjer for retur.

Vi forbeholder oss retten til, men er ikke forpliktet til, å begrense salget av våre produkter eller tjenester til enhver person, geografisk region eller jurisdiksjon. Vi kan utøve denne retten fra sak til sak. Vi forbeholder oss retten til å begrense antallet produkter eller tjenester vi tilbyr.

25. PRODUKTINFORMASJON

Med mindre annet er uttrykkelig angitt, er vi ikke produsenten av produktene som selges på dette nettstedet. Selv om vi arbeider for å sikre at produktinformasjonen på nettstedet vårt er korrekt, kan den faktiske produktemballasjen og -materialet inneholde mer og annen informasjon enn den som vises på nettstedet vårt. Ingredienser kan også endres.

All informasjon om produktene på nettstedet vårt er kun ment som informasjon. Vi anbefaler at du ikke stoler utelukkende på informasjonen som presenteres på nettstedet vårt. Les alltid etiketter, advarsler og bruksanvisninger som følger med produktet før bruk, eller kontakt produsenten.

Innholdet på dette nettstedet er ikke ment å erstatte råd fra lege, optiker, optometrist, øyelege, farmasøyt eller annet autorisert helsepersonell. Kontakt helsepersonell umiddelbart hvis du mistenker at du har et medisinsk problem. Informasjon og uttalelser om produkter er ikke ment å brukes til å diagnostisere, behandle, kurere eller forebygge noen sykdom eller helsetilstand. Vi påtar oss intet ansvar for unøyaktigheter eller feilaktige opplysninger om produkter fra produsenter eller andre tredjeparter. Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter.

Vi har gjort vårt ytterste for å vise fargene og bildene av produktene våre som vises i butikken, så nøyaktig som mulig. Vi kan ikke garantere at din dataskjerms visning av farger vil være nøyaktig.

Alle produktbeskrivelser kan endres når som helst uten varsel, etter vårt eget skjønn. Vi forbeholder oss retten til å avvikle ethvert produkt når som helst. Ethvert tilbud om et produkt eller en tjeneste på dette nettstedet er ugyldig der det er forbudt.

Bruksanvisningen på produktesken er kanskje ikke på ditt morsmål. Vi tilbyr produktmanualer på kundenes språk, enten i trykt eller elektronisk form. Hvis du trenger en produktmanual, kan du ta kontakt med oss via e-post.

26. KONTO

Når du oppretter en konto hos oss, må du gi oss opplysninger som til enhver tid er korrekte, fullstendige og oppdaterte. Unnlatelse av å gjøre dette utgjør et brudd på vilkårene, noe som kan føre til umiddelbar oppsigelse av kontoen din på tjenesten vår.

Du samtykker i å oppgi oppdatert, fullstendig og nøyaktig kjøps- og kontoinformasjon for alle kjøp som gjøres i butikken vår. Du samtykker i å oppdatere kontoen din og annen informasjon, inkludert e-postadresse, kredittkortnummer og utløpsdato, slik at vi kan fullføre transaksjonene dine og kontakte deg ved behov.

Vi forbeholder oss retten til å avvise enhver bestilling du gjør hos oss. Vi kan, etter eget skjønn, begrense eller kansellere antall kjøpte varer per person, per husstand eller per bestilling. Disse begrensningene kan omfatte bestillinger som er plassert av eller under samme kundekonto, samme kredittkort og/eller bestillinger som bruker samme fakturerings- og/eller leveringsadresse. Hvis vi endrer eller kansellerer en bestilling, kan vi forsøke å varsle deg ved å kontakte e-postadressen og/eller faktureringsadressen/telefonnummeret som ble oppgitt da bestillingen ble gjort.

Vi kan suspendere eller avslutte din tilgang til nettstedet vårt når som helst, uten forvarsel eller ansvar, uansett årsak, inkludert, men ikke begrenset til, hvis du bryter vilkårene for bruk. Hvis din tilgang til nettstedet vårt avsluttes, skal alle bestemmelser i tjenestevilkårene som etter sin art skal overleve oppsigelsen, inkludert, men ikke begrenset til, bestemmelser om eierskap, ansvarsfraskrivelser, skadesløsholdelse og ansvarsbegrensninger, overleve oppsigelsen.

27. PROFESJONELLE KJØPERE

Vi forbeholder oss retten til å begrense eller forby bestillinger som etter vårt skjønn ser ut til å være plassert av forhandlere, videreselgere eller distributører. Slike profesjonelle kjøpere må identifisere seg før de bestiller og godta de kommersielle vilkårene for å bestille fra oss.

Vær oppmerksom på at vi kun selger produkter i mengder som tilsvarer det typiske behovet til en gjennomsnittlig husholdning. Dette gjelder både antall produkter som bestilles i en enkelt bestilling og bestilling av flere bestillinger av samme produkt der de enkelte bestillingene utgjør en mengde som er typisk for en normal husholdning.

28. ETABLERING AV VÅR KOMMERSIELLE KONTRAKT

Når du bestiller fra oss, sender du inn et tilbud om å kjøpe produktene fra oss. Systemet vårt sender deg deretter en melding med bekreftelse på at vi har mottatt bestillingen din og med detaljer om bestillingen. Dette er en bekreftelse på at vi har mottatt bestillingen din, og er ikke en bekreftelse på at vi aksepterer ditt tilbud om å kjøpe de bestilte produktene eller tjenestene.

Vi aksepterer først tilbudet ditt og inngår salgskontrakten for et produkt du har bestilt, når vi sender produktet til deg og sender en elektronisk melding som bekrefter at vi har sendt produktet til deg. Hvis bestillingen din sendes i mer enn én pakke, kan du motta en separat forsendelsesmelding for hver pakke, og hver melding og tilhørende forsendelse vil inngå en separat kjøpekontrakt mellom oss for produktet/produktene som er spesifisert i meldingen.

Du kan kansellere bestillingen av et produkt uten kostnader når som helst før vi sender bekreftelsesmeldingen for det aktuelle produktet. Denne angreretten gjelder ikke for visse kategorier av produkter og tjenester. Du har også lovbestemte rettigheter og garantier til å returnere varer til oss etter at du har bestilt. Se avsnittet om angrerett for mer informasjon.

Du samtykker til å motta salgsfakturaer elektronisk eller i trykt form, alt etter hva vi finner hensiktsmessig. Vi legger ved en kopi av fakturaen eller en pakkseddel ved hver levering til deg. Ettersom vi selger til privatpersoner, kan det hende at fakturaene våre ikke oppfyller regnskapskriteriene for skattefakturaer fra profesjonelle kjøpere.

29. LEVERINGSESTIMATER

Når vi har varene dine på lager, forsøker vi å pakke bestillingen din samme virkedag og sende den til deg umiddelbart. Vi kan imidlertid ikke garantere at en bestilling på et gitt tidspunkt betyr at vi sender til deg samme dag. Vær også oppmerksom på at uttrykket "på lager" på nettstedet vårt generelt betyr at vi har varesortimentet ditt på lager, men at den enkelte produktkombinasjonen du kjøper, kanskje ikke er på lager den aktuelle dagen.

Når vi ikke har varene dine på lager, prøver vi å gi deg et estimat for hvor lang tid det tar før vi mottar varene dine. Noen varer blir stadig etterbestilt, så de kan komme snart. Andre kan derimot kreve at vi bestiller varene dine spesielt for deg. Estimatene våre viser typiske etterbestillingstider for den produktserien du bestiller. Den faktiske leveringstiden for dine spesifikke varer kan imidlertid variere. Siden vi er avhengige av leverandørene våre her, prøver vi å gi deg informasjon, men vi kan ikke garantere den faktiske leveringstiden.

Vi sender vanligvis bestillingen din i én forsendelse, etter at alle produktene er på lager. Noen ganger kan vi av logistikkhensyn velge å sende varene dine i separate pakker. Hvis du ønsker det, kan du velge å få de tilgjengelige varene sendt til deg, selv om du da kan bli belastet de gjeldende fraktkostnadene for to bestillinger.

Vær oppmerksom på at med mindre annet er oppgitt på nettstedet, er leveringsestimatene nettopp det. De er ikke garanterte leveringstider og bør ikke brukes som slike.

For å sikre rask levering anbefaler vi at du oppgir fullstendig postadresse og telefonnummer på dagtid slik at våre logistikkpartnere kan kontakte deg. Når bestillingen er sendt, får du tilgang til et track and trace-nummer der du kan følge forsendelsen på nettet hvis du har valgt sporing av forsendelsen. Vi kan dessverre ikke ta ansvar for forsinkelser i forsendelsen forårsaket av våre logistikkpartnere.

30. LEVERINGSPROBLEMER

Vi pakker produktene dine i beskyttende emballasje for å sikre at de leveres i perfekt stand. Visse leveringsproblemer kan imidlertid føre til at du blir misfornøyd eller at produktet anses som uegnet til bruk. Vennligst sjekk pakken når du mottar den. Ved større problemer kan du enten nekte levering (slik at pakken automatisk returneres til oss med samme bud) eller varsle oss umiddelbart etter at du har åpnet pakken.

31. INTERNASJONALE KJØPERE

Vi sender til de fleste land i verden. Se gjeldende fraktalternativer og -kostnader på nettstedet vårt.

Når du bestiller produkter som skal leveres utenfor EU, kan du bli pålagt importtoll og avgifter som påløper når pakken når det angitte bestemmelsesstedet. Eventuelle tilleggskostnader for fortolling må du selv betale; vi har ingen kontroll over disse kostnadene. Tollreglene varierer mye fra land til land, så du bør kontakte det lokale tollkontoret for mer informasjon. En annen god informasjonskilde er dutycalculator.com.

Vær i tillegg oppmerksom på at når du bestiller fra oss, anses du som importør og må overholde alle lover og regler i landet der du mottar produktene. Personvernet ditt er viktig for oss, og vi ønsker at våre internasjonale kunder skal være klar over at leveranser over landegrensene kan bli åpnet og inspisert av tollmyndighetene.

32. AVBESTILLING FØR FORSENDELSE

Følgende gjelder for bestillinger av produkter som ikke er laget på bestilling (dvs. skreddersydd etter dine spesifikasjoner).

Du har rett til å kansellere bestillingen din før vi sender den til deg. Gi oss beskjed ved å sende en retur-e-post til ordrebekreftelsen. Da kansellerer du bestillingen din til oss, og det opprettes dermed ingen kommersiell kontrakt.

I de fleste tilfeller betyr avbestillingen din at forsendelsen aldri vil finne sted.

Vår mulighet til å stanse forsendelsen kan imidlertid være begrenset av hvilken type logistikk vi bruker for din spesifikke bestilling. I de fleste tilfeller kan vi stoppe forsendelser for avbestillinger mottatt før kl. 14.00. I noen få andre tilfeller kan det hende at vi ikke kan stoppe forsendelser samme virkedag.

I de få tilfellene der vi ikke har klart å stoppe forsendelsen etter at du har avbestilt, er du fortsatt trygg. For det første kan vi forsøke å kontakte logistikkpartneren og be dem om ikke å levere til deg. For det andre, hvis vi ikke kan hindre at forsendelsen blir levert til deg, kan du bare nekte å ta imot forsendelsen når postbudet eller budet kontakter deg.

33. REFUSJON ETTER FORSENDELSE

Etter at vi har sendt bestillingen din, har salget funnet sted. Du har fortsatt rett til å be om refusjon eller bytte varene.

For det første har du lovbestemte rettigheter til å be om full refusjon av bestillingen din. De lovbestemte rettighetene dine er definert i lovene i landet ditt eller i EUs forbrukervernforskrifter. Generelt kan du kansellere bestillingen din uten å oppgi noen grunn innen 14 dager fra den dagen du mottar varene du har kjøpt (eller siste forsendelse hvis det gjelder varer eller flere varer som leveres separat). Du må informere oss om din beslutning om å kansellere bestillingen. Du kan sende inn forespørselen i henhold til instruksjonene og skjemaene som er tilgjengelige på nettstedet vårt, eller ved å kontakte oss via e-post. For å overholde angrerettsfristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen før angrerettsfristen på 14 dager er utløpt og sender varene til oss innen 5 virkedager deretter.

For at refusjon skal finne sted, må de returnerte varene være uåpnede, ubrukte, emballasjen må være uskadet og det må være nok holdbarhetstid igjen. Angreretten, refusjons- og bytteretten gjelder ikke for levering av produkter som av helsemessige eller hygieniske årsaker ikke er egnet for retur dersom de er åpnet av deg etter levering, eller som etter levering er uatskillelig blandet med andre varer, og for levering av varer som kan forringes eller gå ut på dato raskt. Vi definerer akseptabel holdbarhetstid som 6 måneder eller mer (så lenge vi har sendt varer til deg med minst 12 måneders holdbarhetstid).

Du må selv betale for å returnere varene. Vi refunderer da de opprinnelige kostnadene du betalte for varene, samt frakt hvis du returnerer hele bestillingen. Hvis du bare returnerer noen, men ikke alle varene i en bestilling, refunderer vi kostnadene du har betalt for de aktuelle varene. Vi iverksetter tilbakebetalingen i løpet av 2-3 virkedager eller mindre via samme betalingsmiddel som du brukte ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet. Du vil uansett ikke pådra deg noen gebyrer som følge av slik refusjon. Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har mottatt varene tilbake eller du har levert bevis på at du har sendt varene tilbake, avhengig av hva som inntreffer først.

34. REKLAMASJON OG RETUR

Hvis du ønsker å returnere en skadet eller defekt vare, anbefaler vi at du legger den i en stiv eske og sender den rekommandert. Dette for å unngå skader under transporten. Hvis du ønsker å returnere kontaktlinser som har vært pakket ut (eller brukt), bør du sørge for at de ikke tørker ut under transporten. Vi anbefaler at du legger linsene i et etui med oppløsning og lukker det godt. Ettersom hver retur er unik på sin måte, anbefaler vi at du kontakter vår kundeservice på forhånd for å oppgi de nøyaktige detaljene for returen (hvor mange linser som skal returneres, om pakken var åpnet eller uåpnet, om esken skal inkluderes i returen, opplysning om LOT-nummer osv.) på kundeservice@eoptikk.no. Varen du ønsker å returnere, bør ledsages av et brev som beskriver produktets feil og forventet resultat.

Defekte kontaktlinser (riper, merker, ødelagte kontaktlinser før åpning). Inspiser linsene i blisterpakningene nøye før du åpner dem, og hvis du ser tydelige skader på linsene, må du ikke åpne dem. For at garantien skal gjelde, må linsene sendes til oss uforseglet for å sjekke om det er skader. Hvis linsene ikke er forseglet og det er slike skader på linsene, kan vi vurdere det som feilaktig håndtering av linsene, og ingen refusjon vil bli gitt.

Klager på kontaktlinsekvaliteten - hvis du etter å ha åpnet linsene og tatt dem på har klager på kvaliteten (rødhet, uklart syn, øyne som tørker for fort, ubehagelig følelse), må vi motta linsene i retur slik at vi kan sende dem til produsenten for en inspeksjon. Kostnadene ved å returnere det defekte produktet må dekkes av kunden. Vær oppmerksom på at denne inspeksjonen kan ta opptil flere uker, da dette er en prosess vi ikke kan påvirke. Hvis vi etter inspeksjonen kommer frem til at det foreligger en produksjonsfeil, vil vi returnere eller refundere kostnadene for linsene og portoen. Hvis det derimot ikke oppdages noen produksjonsfeil, kan vi ikke returnere kontaktlinsene eller sende et erstatningsprodukt.

Klager på linsenes korrigerende styrke. Hvis du oppdager at linsene ikke gir den synskorreksjonen du forventet, må du skrive til oss med en gang og sende med resepten på kontaktlinsene dine, som ikke må være eldre enn 1 år. Hvis resepten stemmer overens med linsene du har bestilt, må du sende produktet tilbake for en inspeksjon. Vær oppmerksom på at denne inspeksjonen kan ta opptil flere uker, da dette er en prosess vi ikke kan påvirke. Hvis vi etter inspeksjonen kommer frem til at det foreligger en produksjonsfeil, vil vi returnere eller refundere kostnadene for brilleglassene og portoen. Hvis vi derimot ikke finner noen produksjonsfeil, kan vi ikke returnere kontaktlinsene eller sende et erstatningsprodukt. Hvis du ikke kan gi oss en resept, eller hvis resepten ikke stemmer overens med kontaktlinsene du har bestilt, vil vi ikke tilby refusjon eller omlevering av produktet.

Klager på feilaktige parametere. Kontroller boksen før du åpner den og se at den stemmer overens med resepten din. Hvis du oppdager at det er en forskjell mellom det du bestilte og det du mottok, må du kontakte kundeservice umiddelbart og ikke åpne esken. Hvis vi oppdager at det var en feil fra vår side, vil vi be deg om å sende oss feil produkt tilbake, vi vil dekke fraktkostnadene og sende deg produktet du bestilte på nytt, eller refundere deg. Hvis feilen ble gjort i forbindelse med bestillingen, vil vi be deg om å sende oss produktet tilbake, og fraktkostnadene dekkes av deg. Når vi har mottatt produktet, sender vi deg et erstatningsprodukt eller refunderer beløpet. Ta kontakt med kundeservice før du sender et produkt i retur, og bruk alltid returadressen du har fått oppgitt på e-post og som vises på retursiden. Retur til en annen adresse vil ikke bli tatt i betraktning, og det vil ikke bli foretatt noen omlevering eller refusjon.

Klager på fargeeffekten av de fargede brilleglassene. Effekten av fargede linser er svært subjektiv og avhenger også av den naturlige fargen på øynene dine. Siden det er umulig å forutsi den endelige effekten, kan vi ikke tilby refusjon for fargede linser hvis effekten ikke er som forventet.

Klager på manglende produkter i bestillingen. Hvis du oppdager når du mottar pakken at den ikke er intakt og at esken eller konvolutten ikke er forseglet, ber vi deg om ikke å ta imot pakken og kontakte oss med en gang. Hvis du tar imot en pakke som ikke er intakt, kan vi ikke ta imot klager på manglende eller skadede produkter. Hvis pakken er intakt, men produktene mangler i esken eller er skadet, ber vi deg ta kontakt med kundeservice og sende oss nyttig informasjon og bilder om nødvendig. Vi vil vurdere situasjonen og komme tilbake med et svar til deg innen 48-72 timer etter at vi har mottatt klagen.


Klager på produkter med kort utløpsdato (mindre enn 6 måneder). Hvis du mottar et produkt som har en utløpsdato som er kortere enn bruksperioden, må du ikke åpne det og kontakte kundeservice med en gang. Hvis utløpsdatoen er oppgitt på produktsiden, kan vi ikke akseptere retur eller refusjon. Hvis denne informasjonen ikke er oppgitt på produktsiden, sender vi deg et erstatningsprodukt med lengre utløpsdato så snart vi får inn nye varer.


Briller og solbriller - Produktene må være i intakt stand, klare til å selges som nye produkter. Brilleglass basert på resept er ikke berettiget til refusjon, kun innfatningene kan refunderes etter retur. Fraktkostnadene ved retur skal dekkes av kunden. Hvis du ikke er fornøyd med innfatningen og ønsker å bytte den, må du sende oss produktene, og du må selv dekke portokostnadene. Vi vil da vente på å motta produktet i retur, noe som kan ta opptil 2 uker, og først etter det vil vi gå videre med å bytte innfatningen på de kundetilpassede brilleglassene dine. Hvis du ønsker å motta produktet raskere og at vi skal legge inn en ny bestilling med en gang, må du dekke prisen for de spesialtilpassede brilleglassene.

35. BYTTE

I stedet for å få pengene tilbake, kan du også be om å få bytte varene du ønsker å returnere til oss. De originale varene må fortsatt returneres til oss på samme vilkår som for refusjon.

Vi krediterer kostnadene for varene du har betalt i forbindelse med byttet. Ettersom vi ikke kan refundere deler av beløpet, kan vi kun foreta et bytte for en bestilling som tilsvarer eller overstiger verdien av varene du returnerer.

Vi kan forbeholde oss retten til automatisk å bytte ut produktet med en annen pakningsstørrelse når den opprinnelige størrelsen ikke er på lager, slik at vi kan betjene bestillingen raskere.

36. PRODUKTER LAGET PÅ BESTILLING

Angreretten, refusjons- og bytteretten gjelder ikke for levering av varer som er laget etter dine spesifikasjoner eller som er tydelig personlig tilpasset.

For eksempel er et par briller med styrke laget etter dine spesifikasjoner. Solbriller er vanligvis ikke det. Men igjen, solbriller som er utstyrt med glass med styrke (med reflekterende belegg på glassene) er igjen tilpasset deg.

Med mindre annet er oppgitt i tilbudet vårt, kan vi ikke gi refusjon eller bytte for disse produktene.

37. LISENSIERT OPTIKER

Vi overholder alle lover og forskrifter knyttet til salg av produktene vi tilbyr, både online og offline.

Vi er en lisensiert optiker som tilbyr øyekontroller utført av optikere, utlevering av kontaktlinser og relaterte produkter, produksjon av briller på resept og levering av relaterte tjenester. Lisensen vår stammer fra Ungarn og er passportert til andre EU-land.

Vi oppfyller også kriteriene i andre forskrifter for netthandel med kontaktlinser på nettet.

38. OVERDRAGELSE

Vi har rett til å overdra den kommersielle kontrakten (dvs. for det spesifikke salget til din bestilling) med deg til en annen juridisk enhet. Den typiske grunnen til å overdra en slik kontrakt er at den andre juridiske enheten er i stand til å oppfylle bestillingen din på en bedre måte enn vi kan. De kan for eksempel levere raskere, billigere eller ha produktene du bestilte på lager. En slik juridisk enhet kan tilhøre eller ikke tilhøre samme konsern som oss.

Vi vil kommunisere skriftlig med deg om overdragelsen av kontrakten og hvem som vil oppfylle bestillingen din. Den nye juridiske enheten som utfører bestillingen, sender deretter en e-post om forsendelse av varene, og dermed opprettes avtalen mellom dere. Avtalen reguleres av de gjeldende salgsbetingelsene.

Vi kan bare overdra avtalen med deg så lenge den nye juridiske enheten som nå oppfyller bestillingen din, påtar seg og samtykker i å oppfylle alle gjenværende og løpende forpliktelser i henhold til avtalen. Dine rettigheter endres ikke, det er bare våre forpliktelser som ikke oppfylles av noen andre. Hvis den nye juridiske enheten ikke oppfyller sine forpliktelser, er vi fortsatt ansvarlige for å levere produktene eller tjenestene du har bestilt fra oss.

Hvis vi har overdratt kontrakten, krever vi bare inn pengene for den andre juridiske enheten som dennes inkassoagent. Det er ikke sikkert at vi får utbetalt en markedsføringsprovisjon for å muliggjøre salget til den nye juridiske enheten.

Ved å overdra salgskontrakten til noen andre, er vi fortsatt ansvarlige for alle forespørsler om refusjon eller bytte for deg. Vi vil sikre vår forpliktelse overfor deg gjennom en gjensidig avtale med den juridiske enheten som utførte bestillingen din.

39. KLAGEADGANG FOR FORBRUKERE

Du kan kontakte en rekke myndigheter hvis du har klager eller bekymringer om oss.

Betalingsleverandørene gir deg ofte mulighet til å stanse betalinger til oss, eller sette betalingene på sperret konto inntil vi har fullført en tvisteløsning med dem eller med deg. De mest kjente eksemplene er Paypal og kredittkortselskaper.
Forbrukerorganisasjonen i ditt land kan kontaktes via deres nettsted: https://www.citizensadvice.org.uk/consumer/.
De europeiske forbrukersentrene i EUs medlemsland er en annen måte å løse tvister på. Deres standardprosedyrer hjelper deg med å forstå dine rettigheter og med å innlede en meklingsprosedyre mot oss. Du kan kontakte det britiske senteret via nettstedet http://www.ukecc.net/contact-us/index.cfm.

Personvernerklæring
Retningslinjer for personvern

Retningslinjer for personvern

POLITIKK
Denne personvernerklæringen gjelder for bruk av nettstedet eller tjenestene våre (heretter kalt "oss", "vi"). Vi respekterer personvernet ditt og er opptatt av å beskytte opplysningene dine. Vi har vedtatt denne personvernerklæringen ("personvernerklæringen") for å forklare hvilken informasjon som kan samles inn på nettstedet vårt, hvordan vi bruker denne informasjonen, og under hvilke omstendigheter vi kan utlevere denne informasjonen til tredjeparter. All informasjon du oppgir, vil kun bli brukt i samsvar med disse retningslinjene. Denne personvernerklæringen gjelder kun for informasjon vi samler inn via nettstedet, og gjelder ikke for vår innsamling av informasjon fra andre kilder.

Denne personvernerklæringen, sammen med bruksvilkårene og salgsvilkårene som er lagt ut på nettstedet vårt, angir de generelle reglene og retningslinjene for din bruk av nettstedet vårt. Avhengig av hva du gjør når du besøker nettstedet vårt, kan du bli bedt om å godta ytterligere vilkår og betingelser.

SAMTYKKE
Når du bruker nettstedet eller tjenestene våre, godtar du vår personvernerklæring. Hvis du ikke godtar disse retningslinjene, må du ikke bruke nettstedet eller tjenestene våre.

Ved å bruke dette nettstedet eller våre tjenester innrømmer du at du er minst myndig i den staten eller provinsen der du bor, eller gir oss ditt samtykke til å la noen av dine mindreårige pårørende bruke dette nettstedet.

SIKKERHET
Butikkene og dataene våre hostes av butikkadministrasjonsselskaper eller førsteklasses hostingtjenester som Amazon Web Services. De lagrer dataene dine på sikre servere. For å beskytte personopplysningene dine tar vi rimelige forholdsregler og følger bransjens beste praksis for å sikre at de ikke blir utilbørlig åpnet, misbrukt, avslørt, tapt, endret eller ødelagt.

For å forhindre uautorisert tilgang til eller utlevering av opplysningene dine, har vi iverksatt egnede elektroniske, fysiske, digitale og administrative prosedyrer for å beskytte informasjonen vi samler inn på nettet, og sørge for at den er sikker.

Vi lagrer eller behandler ikke direkte informasjon som kan brukes til å initiere betalinger. Derfor har vi kontrakter med spesialiserte betalingsbehandlere som har implementert internasjonalt reviderte beste praksis for å beskytte betalingsinformasjonen din. De krypterer for eksempel dataene dine ved hjelp av Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). PCI-DSS-kravene bidrar til å sikre at butikken vår og dens tjenesteleverandører håndterer kredittkortinformasjon på en sikker måte.

Vi tar i bruk egnede rutiner for innsamling, lagring og behandling av data og sikkerhetstiltak for å beskytte mot uautorisert tilgang, endring, avsløring eller ødeleggelse av dine personopplysninger, brukernavn, passord, transaksjonsinformasjon og data som er lagret på nettstedet vårt. Sensitiv og privat datautveksling mellom nettstedet og dets brukere skjer via en SSL-sikret kommunikasjonskanal og er kryptert og beskyttet med digitale signaturer.

HVORDAN VI SAMLER INN INFORMASJON
Som de fleste nettstedsoperatører samler vi inn ikke-personlig identifiserende informasjon som nettlesere og servere vanligvis gjør tilgjengelig, for eksempel nettlesertype, språkpreferanse, henvisende nettsted og dato og klokkeslett for hver besøksforespørsel. Vårt formål med å samle inn ikke-personlig identifiserende informasjon er å bedre forstå hvordan våre besøkende bruker nettstedet vårt. Fra tid til annen kan vi gi ut aggregert ikke-personlig identifiserende informasjon, f.eks. ved å publisere en rapport om trender i bruken av nettstedet.

Vi samler også inn potensielt personidentifiserende informasjon som IP-adresser (Internet Protocol) for innloggede brukere og for brukere som legger igjen kommentarer til blogginnleggene våre. Vi avslører bare IP-adresser for innloggede brukere og kommentatorer under de samme omstendighetene som er beskrevet nedenfor.

Vi samler også inn ulike personlig identifiserende opplysninger, som for eksempel e-postadresser, kjøpers navn, forsendelses- eller faktureringsadresser og individuelle reseptopplysninger. Vi bruker denne informasjonen for å oppfylle bestillingen din, eller for å forstå hvordan du bruker tjenestene våre og tilpasse dem til deg.

Nedenfor er en ikke-uttømmende liste med eksempler på hvordan vi samler inn informasjon.

COOKIES
For å berike og perfeksjonere nettopplevelsen din bruker vi informasjonskapsler (cookies), samt lignende teknologier og tjenester som leveres av andre, for å vise personlig tilpasset innhold eller reklame og lagre preferansene dine på datamaskinen din.

En informasjonskapsel er en streng med informasjon som et nettsted lagrer på den besøkendes datamaskin, og som den besøkendes nettleser gir til nettstedet hver gang den besøkende kommer tilbake. Vi bruker informasjonskapsler for å identifisere og spore besøkende, deres bruk av våre nettsteder og tjenester og deres preferanser for tjenester eller tilgang. Besøkende som ikke ønsker å ha informasjonskapsler på sine datamaskiner, bør stille inn nettleseren til å avvise informasjonskapsler før de bruker våre tjenester, men husk at noen av funksjonene på nettstedet vårt kanskje ikke fungerer som de skal uten hjelp av informasjonskapsler.

E-HANDELSTRANSAKSJONER
De som legger inn en bestilling hos oss, blir bedt om å oppgi ytterligere informasjon, inkludert, når det er nødvendig, den personlige og økonomiske informasjonen som kreves for å behandle disse transaksjonene. I hvert tilfelle samler vi bare inn slik informasjon i den grad det er nødvendig eller hensiktsmessig for å oppfylle bestillingen eller formålet med den besøkendes interaksjon med våre tjenester.

KUNDESERVICE
Vi kan, uten ytterligere varsel eller advarsel og etter eget skjønn, overvåke, registrere og behandle all kommunikasjon med deg via e-post, telefon eller andre digitale kanaler for kvalitetskontroll og opplæringsformål, eller for vår egen beskyttelse.

KOMMUNIKASJON
Med din tillatelse kan vi sende deg e-post, trykt materiale eller kommersielle tilbud om våre produkter eller tjenester. Vi overvåker også hvordan brukerne engasjerer seg i denne kommunikasjonen og prøver å maksimere verdien av den for deg.

ANNONSE-NETTVERK
Annonser som vises på nettstedet vårt, og annonser som vises andre steder på Internett eller på mobile enheter, kan bli levert til deg av annonsepartnere som kan sette informasjonskapsler. Disse informasjonskapslene gjør det mulig for annonsetjeneren å gjenkjenne datamaskinen din hver gang de sender deg en annonse på nettet, for å samle informasjon om deg eller andre som bruker datamaskinen din. Med denne informasjonen kan annonsenettverkene blant annet levere målrettede annonser som de tror vil være av størst interesse for deg.

Du kan ofte angi preferanser for hvordan annonsenettverkene samler inn og bruker opplysningene dine, eller hva de viser deg. Hvis du ønsker det, kan du velge bort interessebasert annonsering helt og holdent ved hjelp av innstillinger for informasjonskapsler eller permanent ved hjelp av en nettlesertilleggsmodul.

Vi kan betale noen av våre reklamepartnere for å hjelpe oss med å sende elektronisk reklame til deg. Vi kan også få provisjon fra visse lenker på nettstedet vårt eller på annen måte legge til rette for bestillinger fra deg. Dette påvirker ikke kjøpene dine eller prisene du finner på nettstedene våre.

LENKER TIL TREDJEPARTER
Tjenesten vår kan inneholde lenker til eksterne nettsteder som ikke drives av oss. Hvis du klikker på en tredjepartslenke, blir du sendt videre til tredjepartens nettsted. Slike tjenester er underlagt deres personvernerklæring og ikke vår. Vi har ingen kontroll over, og påtar oss intet ansvar for innholdet, personvernerklæringene eller praksisen til tredjeparts nettsteder, produkter eller tjenester.

HVORDAN VI BRUKER OPPLYSNINGENE DINE
Vi bruker informasjonen ovenfor først og fremst til å generere statistikk (informasjon på aggregert nivå) om blant annet atferden til besøkende på nettstedet vårt og deres transaksjoner og profiler. Vi kan vise denne informasjonen offentlig eller gi den til andre, forutsatt at informasjonen forblir på aggregert nivå.

Vi samler inn og bruker personopplysninger til ulike formål, blant annet:

For å forbedre kundeservicen. Opplysningene dine hjelper oss med å svare mer effektivt på dine kundeserviceforespørsler og supportbehov.
For å tilpasse brukeropplevelsen. Vi kan bruke informasjon på aggregert nivå for å forstå hvordan brukerne våre som gruppe bruker tjenestene og ressursene på nettstedet vårt.
For å forbedre nettstedet vårt. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre nettsidetilbudet vårt basert på informasjonen og tilbakemeldingene vi får fra deg.
For å behandle transaksjoner. Vi kan bruke informasjonen brukerne oppgir om seg selv når de legger inn en bestilling, kun til å levere tjenester i forbindelse med bestillingen. Vi deler ikke denne informasjonen med eksterne parter, bortsett fra i den grad det er nødvendig for å levere tjenesten.
For å administrere innhold, kampanjer, spørreundersøkelser eller andre funksjoner på nettstedet. For å sende brukere informasjon de har samtykket til å motta om emner vi tror vil være av interesse for dem.
For å sende periodiske e-poster og annen type kommunikasjon med deg.
E-postadressen som brukerne oppgir i forbindelse med bestilling, vil kun bli brukt til å sende dem informasjon og oppdateringer i forbindelse med bestillingen. Den kan også brukes til å svare på henvendelser og/eller andre forespørsler eller spørsmål.

TILVALG AV MARKEDSFØRING
Hvis brukeren velger å melde seg på vår e-postliste, vil de motta e-poster som kan inneholde bedriftsnyheter, oppdateringer, relatert produkt- eller tjenesteinformasjon. Hvis brukeren når som helst ønsker å avslutte abonnementet på fremtidige e-poster, finner du detaljerte avmeldingsinstruksjoner nederst i hver e-post.

Vi kan også kontakte deg ved hjelp av automatiserte oppringninger og tekstmeldinger, på et hvilket som helst telefonnummer du har oppgitt til oss, for å: (i) varsle deg om bestillingsstatusen din, (ii) feilsøke problemer med bestillingen din, eller (iii) hjelpe deg med å bestille eller etterbestille eller for å betjene kontoen din.

BEHANDLING AV PERSONLIG IDENTIFISERBAR INFORMASJON
Vi leier ikke ut, bytter eller selger potensielt personlig identifiserende og personlig identifiserende informasjon til noen.

Vi kan dele generisk aggregert demografisk informasjon som ikke er knyttet til personlig identifikasjonsinformasjon om besøkende og brukere med våre forretningspartnere, pålitelige samarbeidspartnere og annonsører. Vi kan bruke tredjeparts tjenesteleverandører til å hjelpe oss med å drive virksomheten og nettstedet eller administrere aktiviteter på våre vegne, for eksempel utsendelse av nyhetsbrev eller spørreundersøkelser. Vi kan dele opplysningene dine med disse tredjepartene kun for disse begrensede formålene.

Vi må dele personopplysningene dine med ulike parter for å kunne utføre bestillingene du har lagt inn hos oss. Vi vil dele personopplysningene dine med betalingsleverandører, logistikkleverandører og andre parter som spiller en rolle i leveringen av tjenestene eller produktene du har bestilt fra oss. Når vi overdrar et salg til en tredjepart for at denne parten skal kunne gjennomføre salget med deg i stedet for oss, overfører vi også de opplysningene til denne parten som er nødvendige for å oppfylle bestillingen.

Generelt vil de tredjepartsleverandørene vi bruker, bare samle inn, bruke og utlevere opplysningene dine i den grad det er nødvendig for at de skal kunne utføre tjenestene de leverer til oss.

Visse tredjepartsleverandører, for eksempel betalingsportaler og andre betalingstransaksjonsbehandlere, har imidlertid sine egne retningslinjer for personvern med hensyn til informasjonen vi er pålagt å gi dem i forbindelse med kjøpsrelaterte transaksjoner. Vi anbefaler at du leser personvernerklæringene til disse leverandørene, slik at du kan forstå hvordan personopplysningene dine vil bli håndtert av disse leverandørene. Vær oppmerksom på at enkelte leverandører kan befinne seg i eller ha lokaler i en annen jurisdiksjon enn du eller vi. Hvis du velger å gjennomføre en transaksjon som involverer tjenester fra en tredjepartsleverandør, kan opplysningene dine bli underlagt lovene i jurisdiksjonen(e) der tjenesteleverandøren eller dennes anlegg befinner seg.

Vi utleverer potensielt personlig identifiserende og personlig identifiserende informasjon kun til de av våre ansatte, leverandører og tilknyttede organisasjoner som (i) trenger å kjenne til denne informasjonen for å behandle den på våre vegne eller for å levere tjenestene som er tilgjengelige på nettstedet vårt, og (ii) som har avtalt å ikke utlevere den til andre. Noen av disse ansatte, entreprenører og tilknyttede organisasjoner kan befinne seg utenfor ditt hjemland; ved å bruke nettstedet vårt, samtykker du til overføring av slik informasjon til dem.

Vi kan utlevere personopplysningene dine hvis vi er lovpålagt å gjøre det. Vi kan utlevere potensielt personidentifiserende og personlig identifiserende informasjon som svar på en stevning, rettskjennelse eller annen forespørsel fra myndighetene.

TREKKE TILBAKE SAMTYKKET DITT
Når du gir oss personopplysninger, enten det er med vilje eller bare ved å besøke tjenestene våre, forstår vi det slik at du samtykker til at vi samler inn opplysningene og bruker dem til de formålene som er angitt i denne personvernerklæringen.

Hvis vi ber om personopplysningene dine av en bestemt grunn, for eksempel markedsføring, vil vi enten be deg direkte om ditt uttrykkelige samtykke, eller gi deg en mulighet til å nekte.

Hvis du ombestemmer deg etter at du har meldt deg på tidligere, kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke til at vi kan kontakte deg ved å varsle oss på kundeservice@eoptikk.no eller sende oss en e-post på:

eOptika Ltd.

Teréz krt 50

Budapest, 1066

Ungarn

Vær oppmerksom på at visse funksjoner på nettstedet kun er tilgjengelige, og at kommersielt salg kun er mulig gjennom tilgang til dine data. Hvis du trekker tilbake samtykket ditt, kan det hende at vi ikke kan tilby deg våre vanlige tjenester.

OVERFØRINGER
Hvis virksomheten eller nettbutikken vår blir kjøpt opp eller slått sammen med et annet selskap, kan opplysningene dine bli overført til de nye eierne, slik at de kan fortsette å selge produkter til deg. Du vil fortsatt ha rett til å reservere deg mot all kommunikasjon med noen i fremtiden.

ENDRINGER I DISSE RETNINGSLINJENE
Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen når som helst og etter eget skjønn. Hvis vi gjør det, vil vi endre oppdateringsdatoen nederst på denne siden eller varsle brukerne via e-post. Du erkjenner og samtykker i at det er ditt ansvar å gjennomgå denne personvernerklæringen med jevne mellomrom og bli oppmerksom på endringer.

Endringer og presiseringer trer i kraft umiddelbart etter at de er lagt ut på nettstedet. Hvis du fortsetter å bruke dette nettstedet etter at det er gjort endringer i denne personvernerklæringen, innebærer det at du godtar endringene.

Den nåværende versjonen av denne personvernerklæringen trådte i kraft 1. juni 2017.

SPØRSMÅL OG KONTAKTINFORMASJON
Hvis du ønsker å sende inn en klage eller bare stille et spørsmål, kan du kontakte vår Privacy Compliance Officer på kundeservice@eoptikk.no.