Oxysept 1 step (30 day)
Oxysept 1 step (30 day)
 170 kr

Oxysept 1 step (30 day)

 170 kr
Sammenlign
Fraktmetode Fraktkostnader
Posten fra 85 kr
Internasjonalt - Post eller UPS Detaljer i kassen
Data fra
Merkevare
Produsent
Pakkestørrelse
Mellom 120 og 360 ml
Andre egenskaper
Fri for konserveringsmidler
Type oppløsning
Peroksidos
For hvilken linsetype
Myk linse
Inkluderer
1 linseetui
Artikkelnummer
OXY1S300
Detaljer

Oxysept 1 Step (300 ml)

DETTE PAKNINGSVEDLEGGET INNEHOLDER VIKTIG INFORMASJON OM BRUK AV PRODUKTET OG SIKKERHETSINFORMASJON. LES DEN NØYE OG TA VARE PÅ DEN FOR FREMTIDIG BRUK! FEIL LINSEPLEIE KAN FØRE TIL ALVORLIGE ØYEPROBLEMER.

Oxystept 1 Step 360 ml kontaktlinsevæske er en peroksidbasert væske som kun er egnet til rengjøring, desinfeksjon, avbeskyttelse og oppbevaring av myke kontaktlinser (unntatt fargede kontaktlinser). Fjerner effektivt smuss og proteiner som samler seg på linsene under bruk.

Oxystept 1 Steps teknologi med forsinket frigjøring gjør det mulig å desinfisere og nøytralisere myke kontaktlinser i ett enkelt trinn.

Bruk alltid den spesialdesignede linseholderen Oxysept 1 Step til rengjøring.

Bruksanvisning

Daglig pleieprogram

 • Vask og tørk alltid hendene grundig før du bruker kontaktlinser.
 • Hvis optikeren anbefaler det, kan du bruke et separat daglig rengjøringsprodukt.
 • Sørg for å skylle linsene grundig med steril saltvannsløsning for å fjerne alle spor av det daglige rengjøringsmiddelet og unngå for mye skumdannelse.

Desinfeksjon og nøytralisering

 1. Sett linsene inn i den aktuelle linseholderen (L for venstre linse og R for høyre linse) og lukk kurven slik at linsene ikke kommer i klem.
 2. Fyll Oxysept 1 Step-linseholderen til merket med Oxysept 1 Step-desinfeksjonsvæske. Ikke fyll under eller over merket. Tilsett deretter Oxysept 1 Step nøytraliserende tablett.
 3. Plasser linseholderen i desinfeksjonsløsningen og lukk kontaktlinseholderen godt.
 4. Snu linseholderen opp ned minst tre ganger etter at den er lukket, for å sikre at innsiden av holderen er desinfisert. Kontroller at tabletten har falt tilbake i løsningen slik at nøytraliseringen kan begynne.
 5. Etter noen minutter vil det dannes luftbobler på tablettens overflate, og det kan oppstå skumdannelse. Løsningen får en svak rosa farge, noe som indikerer at en tablett er plassert i etuiet og at tabletten har begynt å løse seg opp. Denne rosa fargen betyr ikke at nøytraliseringen er fullført. En fargeløs løsning betyr enten at det ikke er satt inn noen tablett, eller at tabletten ikke har løst seg opp.
 6. Hvis du ønsker en raskere desinfeksjon og nøytralisering, bør du la linsene ligge i bløt i minst 6 timer etter at du har satt inn tabletten.
 7. Før du tar ut linsene, snur du linsehuset opp ned for å sikre at linsene er fullstendig nøytralisert.
 8. Linsene er nå desinfisert, nøytralisert og klare til bruk. Etter at du har satt inn linsene, kaster du den brukte løsningen, skyller hele linseetuiet med sterilt saltvann og lar det lufttørke.

Oppbevaring

 • Hvis linsene ikke er åpnet, kan de oppbevares i linseetuiet i opptil sju dager.
 • Hvis du oppbevarer linsene over lengre tid, må du gjenta hele pleiesyklusen (trinn 1-7) hver syvende dag før du setter inn linsene.

Ukentlig pleieprogram

Fjerning av proteiner

 • Proteiner som forekommer naturlig i tårefilmen, kan avleires på kontaktlinsene ved normal bruk.
 • Disse avleiringene kan redusere komforten, synet og linsens levetid.
 • Hvis det er nødvendig, vil ukentlig bruk av proteinfjerningstabletter sikre optimal linsepleie. Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med øyelegen din for å få råd.

Rengjøring av Oxysept 1 Step-linseholderen

For å sikre optimal linseholderhygiene bør du rengjøre linseholderen ukentlig som beskrevet nedenfor:

 • Fyll den tomme Oxysept 1 Step-linseholderen med Oxysept 1 Step-løsning og lukk den (ikke tilsett nøytraliseringstabletter).
 • La Oxysept 1 Step-linseholderen stå opp ned mens du bruker linsene (unngå kontakt med overflater som kan påvirkes av hydrogenperoksid).
 • Du kan bruke oppløsningen i Oxysept 1 Step-linseholderen til å desinfisere linsene. Tilsett nøytraliserende tabletter som vanlig.

Forholdsregler

Alle instruksjoner må følges. Hvis instruksjonene ikke følges, kan det føre til alvorlig øyeinfeksjon eller øyeskade.
Sørg for at du kun bruker de spesialdesignede Oxysept 1 Step-linsehettene for å spre oksygenet som genereres under nøytraliseringen.

Generelle forholdsregler

 • Må ikke brukes hvis holderen er ødelagt eller mangler.
 • Må kun brukes med Oxysept 1 Step-linser som er spesielt utviklet for dette formålet.
 • Ikke bruk Oxysept 1 Step desinfeksjons- og nøytraliseringssystem med harde eller stive gassgjennomtrengelige linser,
 • Må ikke brukes hvis du er allergisk mot noen av ingrediensene.
 • Ved øyeirritasjon må du slutte å bruke linser, ta ut linsene og kontakte kontaktlinsespesialist.
 • Forsikre deg alltid om at Oxysept 1 Step nøytraliserende tablett er fullstendig oppløst (løsningen får en myk rosa farge) og at det ikke lenger dannes bobler før du setter linsen inn i øyet. Hvis Oxysept 1 Step-nøytraliseringstabletten ikke er helt oppløst, må du gjenta desinfeksjons- og nøytraliseringstrinnene.
 • Ikke bruk den nøytraliserte Oxysept 1 Step-løsningen eller den sterile saltvannsløsningen på nytt.
 • La linsene ligge i løsningen i minst 6 timer etter at tabletten er tilsatt.
 • Berør aldri tuppen av flasken for å unngå kontaminering.
 • Lukk flasken tett umiddelbart etter bruk.
 • Ikke bruk Oxysept 1 Step linsevæske hvis den er synlig skitten eller muggen.
 • Ikke skyll kontaktlinsene eller Oxysept 1 Step linsevæske med vann fra springen.

Forholdsregler ved bruk

 • Ikke plasser en oppløsning som inneholder ikke-nøytralisert Oxysept 1 Step oppløsning eller proteinfjerningstabletter direkte i øyet. IKKE plasser kontaktlinser direkte i øyet hvis de nettopp har blitt fjernet fra den ikke-nøytraliserte Oxysept 1 Step-løsningen eller løsningen som inneholder proteinfjerningstabletter. Hvis dette skjer, må du umiddelbart ta ut linsen og skylle øyet med vann.
 • Ikke svelg oppløsningen eller tabletten.
 • Må ikke brukes etter utløpsdatoen.
 • Oxysept 1 Step nøytraliserende tabletter er flekkete rosa. Bruk ikke tabletter med et tofarget, mykt, klebrig eller uregelmessig utseende.
 • Ikke knus Oxysept 1 Step nøytraliserende tabletter. Hvis det oppstår en sprekk i belegget, kan tabletten begynne å nøytralisere Oxysept 1 Step-desinfeksjonsløsningen før desinfeksjonen er fullført.
 • Lens Plus OcuPure Saline skal ikke brukes til kalddesinfeksjon.

Oppbevaring

 • Oppbevares i romtemperatur på et tørt sted
 • Oppbevares utilgjengelig for barn

Sikkerhetsadvarsler

 • Kast rester av Oxysept 1 Step Disinfectant Solution 60 dager etter at flasken er åpnet.
 • Kast eventuell gjenværende Lens Plus OcuPure saltvannsløsning 90 dager etter at flasken er åpnet.
 • Kast brukt linsevæske og bytt ut med nye Oxysept 1 Step-linser minst hver tredje måned.

Ingredienser:
Hydrogenperoksid - 3,0 %.
katalase (0,1 mg/tablett)
OcuPure konserveringsmiddel - 0,005 %.

Innhold i esken:

 • 1 x 300 ml Oxysept 1 Step væske
 • 30 tabletter

STERIL A - Steril aseptisk teknikk
CE 0123

Produsent: AMO Ireland
Oxysept 1 Step er et varemerke som tilhører Johnson & Johnson Surgical Vision Inc.

Lignende produkter